Nestátní zdravotnické zařízení
poskytujeme ambulantně odborné psychologické služby
dospělým, párům, rodinám a dospívajícím

Ateliér 53

Ateliér 53 naleznete v centru Liberce v Tkalcovské ulici 53 (mapa) v domě vpravo vedle ředitelství nemocnice. Je to plně vybavený klasický ateliér se zázemím zajišťující klidné tvůrčí prostředí vhodné pro výtvarné akce a kurzy, kurzy arteterapie, individuální výuku výtvarných technik, přípravu na talentové zkoušky, školní exkurze nebo exkurze zájmových kroužků, teambuildingy pro firmy, ale i víkendové relaxační výtvarné workshopy pro děti i dospělé.

Nabídka aktivit:

Arteterapeutická skupina „Cesta k sobě“

Arteterapie je psychoterapeutická metoda, která otevírá nový prostor inspiraci a umožňuje různými výtvarnými prostředky:

  • Vyjádřit co se ve vás děje, slova nejsou potřeba.
  • Řešit aktuální i dlouhodobé problémy ve vlastním životě.
  • Hledat odpovědi na vnitřní otázky.
  • Poznávat sebe sama a být sám sebou.
  • Chápat temnoty svého bytí.
  • Uvolnit emoce a podpořit představivost.
  • Svobodně tvořit.
  • Rozvíjet svůj potenciál a svou kreativitu.

Možnost hrazení setkání ze zdravotního pojištění. Informace o aktuální skupině najdete v letáku.

Zábavná výtvarka pro menší děti
(od cca 4 do cca 7 let)

Jsou výtvarné lekce pro menší děti, na kterých si mohou vyzkoušet rozmanité výtvarné techniky a svým výtvarným projevem pozitivně podpořit celkový harmonický vývoj. Individuální vedení každého dítěte, důraz na jeho vlastní tempo, tvoříme pro radost. Hlásit se můžete průběžně během celého roku na libovolný počet lekcí. Více informací na www.louzilova.cz

Kreslení pro radost s výukou základů kreslení
(pro děti od cca 8 do cca 15 let)

Individuální vedení každého dítěte, malé skupiny, důraz na jeho vlastní tempo, kreslíme pro radost a ne na výkon a je jedno, zda je dítě začátečník nebo se kreslení aktivně věnuje a chce se v kreslení zdokonalovat. Hlásit se můžete průběžně během celého roku na libovolný počet lekcí. Více informací na www.louzilova.cz

Příprava na talentové zkoušky na SŠ a VŠ
(na SŠ pro žáky 8. a 9. tříd)

Individuální vedení každého dítěte či studenta SŠ. Pracuje se v malých skupinách nebo individuálně. Komplexní příprava je směrována podle typu vybrané školy. Hlásit se můžete průběžně během celého roku. V případě přípravy na talentové zkoušky je však vhodné se přihlásit minimálně půl roku před vlastními talentovými zkouškami, ještě lépe i dříve. Více informací na www.louzilova.cz

Kreslení pro relaxaci nebo s výukou pro dospívající a dospělé

Na těchto lekcích kreslení se každý může věnovat tomu, co ho zajímá nebo se po domluvě začít učit to, co by ho zajímalo a vyzkoušet si třeba různé výtvarné techniky. Individuální vedení, kreslíme pro radost a je jedno, zda jste začátečník nebo se kreslení aktivně věnujete a chcete se v kreslení zdokonalovat. Hlásit se můžete průběžně během celého roku na libovolný počet lekcí.

Exkurze pro větší skupiny

Jelikož je Ateliér53 dost prostorný, pořádáme zde exkurze i pro větší skupiny. Exkurze pořádáme po domluvě tématické, vždy přizpůsobené i věkovému složení dětí. A to jak pro školy či např. zájmové oddíly, které si svou činnost chtějí zpestřit jinou aktivitou a podívat se do klasického výtvarného ateliéru. Více informací na www.louzilova.cz

Externí workshopy mimo ateliér

V případě zájmu mohu přijet s tvořením k vám – a to jak v týdnu, tak i o víkendu. Např. do školky, do školy, do firmy, zájmové skupiny např. cvičebních studií jógy, pilates apod. Pořádám takto pro dospělé např. Relaxační kreslení mandal, Kreslení živlových mandal, teambuildingové tvoření a pro děti nejrozmanitější hravé tvoření. Více informací na www.louzilova.cz