Nestátní zdravotnické zařízení
poskytujeme ambulantně odborné psychologické služby
dospělým, párům, rodinám a dospívajícím

Ateliér 53

Ateliér 53 naleznete v centru Liberce v Tkalcovské ulici 53 (mapa) v domě vpravo vedle ředitelství nemocnice. Je to plně vybavený klasický ateliér se zázemím zajišťující klidné tvůrčí prostředí vhodné pro výtvarné akce a kurzy arteterapie.

Nabídka aktivit:

Arteterapeutická skupina „Cesta k sobě“

Arteterapie je psychoterapeutická metoda, která otevírá nový prostor inspiraci a umožňuje různými výtvarnými prostředky:

  • Vyjádřit co se ve vás děje, slova nejsou potřeba.
  • Řešit aktuální i dlouhodobé problémy ve vlastním životě.
  • Hledat odpovědi na vnitřní otázky.
  • Poznávat sebe sama a být sám sebou.
  • Chápat temnoty svého bytí.
  • Uvolnit emoce a podpořit představivost.
  • Svobodně tvořit.
  • Rozvíjet svůj potenciál a svou kreativitu.

Možnost hrazení setkání ze zdravotního pojištění. Informace o aktuální skupině najdete v letáku.