Nestátní zdravotnické zařízení
poskytujeme ambulantně odborné psychologické služby
dospělým, párům, rodinám a dospívajícím

Náš tým

Mgr. Leona Chvojková

Mgr. Leona Chvojková - fotoJsem psycholožka zabývající se individuální, skupinovou a párovou psychoterapií. Svou odbornou praxi vedu od roku 1994. Pracovala jsem s dětmi i dospělými na psychiatrickém oddělení Krajské nemocnice Liberec a v Dětském diagnostickém ústavu. Přednášela jsem v pozici externí vyučující na TU v Liberci. Od roku 2004 působím v soukromé psychologické ambulanci v Liberci. Více než deset let jsem vedla vzdělávací programy pro zdravotníky a různá manažerská školení. Jsem výcvikový školitel ve skupinové a individuální psychoanalytické psychoterapii v rámci institutu IAPSA. Od roku 2014 vedu arteterapeutický ateliér v Liberci.

V terapiích využívám vědomosti  psychoanalytické psychoterapie, své zkušenosti zaměřuji na střednědobé a dlouhodobé terapie vedoucí k trvalejším změnám osobnosti pacienta. Pracuji formou individuální, párové, skupinové a rodinné psychoterapie. Jako cestu k pochopení sebe sama a léčení pacientů s úspěchem využívám také výtvarné vyjadřování, práci s obrazovým materiálem a imaginacemi. Mí pacienti jsou nejčastěji lidé trpící úzkostnými a neurotickými stavy, depresemi, psychosomatickými obtížemi, procházející si životními krizemi, osobními a partnerskými problémy.

Vzdělání:

  • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika
  • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor klinická psychologie

Odborné kvalifikace a specializované vzdělávání v psychoterapii:

  • Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (IAPSA)
  • Výcvik v arteterapii (ČAA)
  • Kurzy v rámci specializační průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví - Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha
  • Výcvik nonverbálních a pohybových technik u Jitky Vodňanské
  • Zážitkové semináře z bioenergetiky u Reného Kostky
  • Výcvikový kurz v psychoanalytické párové a rodinné terapii (IPPART)
  • Workshop párové terapie Daniela Willa

Jsem členkou Institutu aplikované psychoanalýzy a členkou České arteterapeutické asociace.