Nestátní zdravotnické zařízení
poskytujeme ambulantně odborné psychologické služby
dospělým, párům, rodinám a dospívajícím